Vitamins 696x496 1

magnesium v tehotenstvi

Magnesium (hořčík, Mg) je často nepovšimnutá minerální látka – elektrolyt, důležitý professional život. Nedostatek magnesia v buňkách organismu se podílí na mnohých patologických procesech a patří mezi nejčastější nediagnostikované elektrolytové poruchy, protože první projevy nedostatku magnesia (hořčík) jsou nespecifické: slabost, poruchy koncentrace, bolesti hlavy, ztuhlost a bolesti šíjových svalů, mimických svalů tváře, křeče svalů dolních končetin, prstů, nervozita, těžkosti s dýcháním, zrychlený tep, poruchy srdečního rytmu, průjem, zvracení až po celkové křeče centrálního původu a kóma. Snížené množství magnesia je spojené s jeho nedostatečným příjmem, zvýšenou potřebou nebo zvýšeným vylučováním ledvinami. Za důkaz nedostatku, tedy deficitu hořčíku v organismu, se považuje jeho snížená hladina v séru (pod 0,7 mmol/l), která je často spojená s deficitem draslíku a vápníku. Jsou však situace, kdy nám tento údaj nestačí, protože množství Mg v séru představuje jen 0,3 % celkového množství v organismu. V takovém případě je výhodnější sledovat vylučování Mg do moči během 24 hodin. V gynekologické a porodnické praxi se se sníženou hladinou magnesia potkáváme ve všech obdobích života ženy,  jakož i ve všech obdobích gravidity, to jest na začátku těhotenství, v prvním trimestru, i pokročilých fázích těhotenství.

RELATED:  What Is Iron Vitamins Used For

 

Principal navigation

 

Doporučené dávkování nebo obrat magnesia u děvčat a žen:

 

 

Doporučené dávkování nebo obrat magnesia u těhotných žen:

 

 

Doporučené dávkování magnesia u kojících žen:

 

 

Magnesium professional těhotné a kojící ženy – “magnesium v tehotenstvi”

Během těhotenství prochází organismus matky významnými změnami ve funkcích a v činnosti jednotlivých orgánových systémů. Jejich výsledkem je adaptace, tedy přizpůsobení se zvýšeným nárokům souvisejícím s těhotenstvím, a tedy i zvýšená spotřeba nezbytných minerálů. Potřeba magnesia v těhotenství se zvyšuje o 15 – 20 % a vzhledem na zvýšené prokrvení ledvin dochází i ok jeho vyšším ztrátám vylučováním do moči. Co se týká jeho vylučování do mateřského mléka, prvních pět dní po porodu je koncentrace magnesia přibližně 42 mg/l mateřského mléka, později se mírně sníží na 35 mg/l.

 

Professional doplnění prospěšné magnesium najdete v léku Magnerot, který je volně dostupný v lékárně ve velikosti balení: 20, 50 nebo 100 pill. Obvyklé dávkování, pokud lékař neurčí jinak: nejprve 2 tablety 3 krát denně v průběhu prvního týdne léčby, potom se dávkování upraví na 1-2 tablety 1-2 krát denně. Před použitím léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem a pozorně si přečtěte, prosím, písemnou informaci professional uživatele!

RELATED:  Vitamin E Uses For Skin

 

 

Preeklampsie a eklampsie

Preeklampsie je zvýšení krevního tlaku v těhotenství s proteinurií, tedy zvýšeným vylučováním bílkovin do moči (nad 300 mg/24 hodin). Vyvíjí se po 20. týdnu těhotenství a obvykle ustupuje do 42 dní po porodu. Professional preeklampsii je typické zúžení periférních cév, snížený objem plazmy, snížený minutový objem, a tím slabší prokrvení důležitých orgánů – ledvin, jater, mozku, plic, dělohy, placenty. Poškození ledvin má za následek zvýšené vylučování bílkovin s následným vznikem otoků. Těžká preeklampsie má nepříznivou prognózu professional matku i plod. Je spojená s bolestmi hlavy, poruchami vidění, bolestmi v oblasti břicha, nevolností, zvracením, otokem plic a celkovými křečemi. Jde o život ohrožující komplikaci těhotenství.

 

Lékem první volby je magnesium (hořčík) professional jeho centrální antikonvulzivní, tedy protikřečové vlastnosti. Dávkování závisí od závažnosti onemocnění. Při hrozících eklamptických křečích se podává v intravenozní infúzi. Cílem léčby preeklampsie je zabránit vzniku orgánového poškození organismu matky, zabránit vzniku eklamptických křečí a snížit riziko poškození nebo úmrtí plodu jako i vážných, zejména neurologických onemocnění plodu. Vzhledem na závažnost těchto klinických stavů jejich léčba vyžaduje komplexní interdisciplinární přístup gynekologa, internistu, nefrologa (specialistu na onemocnění ledvin) a pediatra/neonatologa. Nespoléhejte se proto na různá internetová fóra, či on-line poradnu lékaře, vyšetření u specialistů je nevyhnutelné. 

RELATED:  Indrop D Vitamin D3 Injection

 

 

Autor článku: MUDr. Andrea Vašková

 

Přečtěte si také

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *